Följ Elmia AB

Taggar

Elmia Nordic Rail

Elmia Nordic Transport Infrastructure

Elmia Nordic Future Transport Summit

Tag / fjärrvärmemässan

Osynlig pumpstation och fälla för svavelväte

Osynlig pumpstation och fälla för svavelväte

Nyheter   •   Okt 01, 2014 17:22 CEST

Xylem presenterade två av de viktigaste nyheterna på VA-mässan i Jönköping: En pumpstation för lågtrycksavlopp som inte syns och en svavelvätefälla som räddar betong och elektronik från förgängelse.

Två investeringsbehov ger samlad satsning på Miljöcenter

Två investeringsbehov ger samlad satsning på Miljöcenter

Nyheter   •   Okt 01, 2014 16:48 CEST

2018 hoppas Borås Energi och Miljö att en ny anläggning som samlar stadens VA- och värmehantering på ett och samma ställe ska stå klar.

Minska brandrisken i återvinningssystemet

Minska brandrisken i återvinningssystemet

Nyheter   •   Okt 01, 2014 16:23 CEST

– I takt med att återvinningsindustrin växer i Sverige ökar också risken för brand i anläggningarna. Vi kan använda England som exempel. Där uppstår det i snitt en brand varje dag på en återvinningsanläggning. Det ska vi lära oss av så att vi gör på rätt sätt redan från början när liknande anläggningar byggs upp i Sverige, säger Anders Bergström på Firefly.

Ultrafilter hindrar parasiter i Göteborg

Ultrafilter hindrar parasiter i Göteborg

Nyheter   •   Okt 01, 2014 16:01 CEST

Parasiten kryptosporidium i Östersunds dricksvatten sände en chockvåg genom VA-Sverige. Den akuta åtgärden blev att bestråla vattnet med UV-ljus. – Nu är trenden att reningsverken installerar barriärer med ultrafilter, berättar Ingemar Heidfors.

Så får VA-företagen nya medarbetare

Så får VA-företagen nya medarbetare

Nyheter   •   Okt 01, 2014 15:42 CEST

Hur får man ungdomar att arbeta i VA-branschen? Genom att erbjuda dem ett jobb som lockar. Och på ett sätt som gör det intressant. Det är grunden för VAjobb.se, nordens enda rekryteringsföretag specialiserat på VA-branschen.

Stopp för översvämning i källare

Stopp för översvämning i källare

Nyheter   •   Okt 01, 2014 14:20 CEST

Källarna hade inte behövt svämma över i Skåne och på Västkusten. Vattnet hade effektivt stoppats med enkelriktade brunnar utanför husen. – Det är en beprövad lösning, säger Peter Olsson på Wapro som ställde ut på VA-mässan i Jönköping.

Siemens nya styrsystem tilltalar spelintresserad ungdom

Siemens nya styrsystem tilltalar spelintresserad ungdom

Nyheter   •   Okt 01, 2014 14:07 CEST

Söker: Operatör till vattenreningsverk med spelvana. Så kan det i framtiden stå i platsannonserna, när Siemens nya version av styrsystemet Simatic PCS-7 och konstruktionsplattformen Comos etablerat sig på marknaden.

Hoten mot vårt dricksvatten

Hoten mot vårt dricksvatten

Nyheter   •   Okt 01, 2014 13:51 CEST

Sveriges dricksvatten hotas av klimatförändringarna, nya kemikalier och vandringsmusslor. – Vi har kunskap om den dominerande floran och om det som orsakar sjukdomar idag. Men vi vet inte vad som döljer sig under utan, förklarade Per Aleljung från Livsmedelsverket vid ett seminarium på VA-mässan i Jönköping.

Heat Roadmap Europe pekar på framtidens fjärrvärmepotential

Nyheter   •   Okt 01, 2014 11:53 CEST

– I all EU:s energipolitik har fjärrvärmen försummats. Därför måste vi öka kunskaperna om fjärrvärmen internationellt. Det är huvudsyftet med projektet. I EU:s framtidsprofetia spås fjärrvärmeandelen i Europa vara 10 procent. Vi tror snarare på 50 procent, säger Sven Werner från högskolan i Halmstad.

Offentlig upphandling – hot eller möjlighet

Offentlig upphandling – hot eller möjlighet

Nyheter   •   Okt 01, 2014 09:50 CEST

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige ledde under Elmia Avfall & Återvinning en paneldiskussion i ämnet: ”offentlig upphandling – hinder eller nytta för utvecklingen.” Patrick Haraldsson från Envac, Jan-Olof Åström från Umeå Vatten & Avfall och Johan Börje från Ragn-Sells deltog med synpunkter.

Slutfinalisterna till Återvinningsgalan presenterade

Slutfinalisterna till Återvinningsgalan presenterade

Nyheter   •   Sep 30, 2014 17:05 CEST

27 november hålls Återvinningsgalan på Nalen i Stockholm. Idag, på den pågående mässan Elmia Avfall & Återvinning, presenterades vilka företag och kommuner som gått vidare till finalen.

Mer gas och hopp om hygienisering

Mer gas och hopp om hygienisering

Nyheter   •   Sep 30, 2014 16:57 CEST

Genom att behandla avloppsslam med "elchocker" kan mängden biogas öka med 10 - 50 procent. Samtidigt finns förhoppningar om att rötslammet blir hygieniserat. Det är resultatet av forskning i Lund som nu håller på att kommersialiseras.

ReturTex vill återvinna dina gamla strumpor

ReturTex vill återvinna dina gamla strumpor

Nyheter   •   Sep 30, 2014 16:50 CEST

– Idag återvinns endast 20 procent av den totala textilkonsumtionen i Sverige. Resten slängs i soporna, hamnar på tipp eller eldas upp. Det är enkelt att förstå att potentialen för ökad återvinning av textilfibern är stor, säger Klaus Rosinski, operativ chef på nystartade ReturTex.

Mindre el, mer luft

Mindre el, mer luft

Nyheter   •   Sep 30, 2014 16:31 CEST

Landets reningsanläggningar kan bli nettoproducenter av energi. Men det kräver en lång rad åtgärder. En pusselbit är energisnål luftning av dammar, vilket presenterades under VA-mässan på Elmia i Jönköping.

Filter ger renare vatten till lägre kostnad

Filter ger renare vatten till lägre kostnad

Nyheter   •   Sep 30, 2014 16:16 CEST

Ersätt sandbädden i sista steget av reningen med filter eller membran. Det är en tydlig trend på landets avloppsreningsverk. – Mängden suspenderande ämnen minskar 4-8 gånger, samtidigt som kostnaderna för energi och underhåll går ned, förklarar Jonas Hagström vid Veolia Hydrotech.

Falu Energi & Vatten blev årets Fjärrvärmeföretag

Falu Energi & Vatten blev årets Fjärrvärmeföretag

Nyheter   •   Sep 30, 2014 16:11 CEST

Priset till årets Fjärrvärmeföretag 2014 delades ut på Fjärrvärmemässans första dag. Stolt vinnare blev Falu Energi & Vatten: – Vi jobbar målmedvetet med att utveckla vår verksamhet och anpassa oss efter en omvärld i förändring. Vi har lyckats omsätta den kollektiva styrkan i fjärrvärmen till att skapa individuella lösningar, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef på Falu Energi & Vatten.

Tre mässor på en gång ett lyckat grepp

Tre mässor på en gång ett lyckat grepp

Nyheter   •   Sep 30, 2014 16:08 CEST

– Det behövs en gemensam mötesplats om offentlig infrastruktur. Det anser Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör för tidningen Cirkulation och medlem av VA-mässans Advisory Board.

Miljön talar för urbanisering

Miljön talar för urbanisering

Nyheter   •   Sep 30, 2014 15:59 CEST

Urbaniseringen är inte till nackdel för miljön. – Tvärtom, förtätning kan vara ett sätt att lösa miljöproblem, förklarade Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket i samband med invigningen av tre mässor om ett hållbart samhälle på Elmia i Jönköping.

Sanningen finns i avloppsvattnet

Sanningen finns i avloppsvattnet

Nyheter   •   Sep 30, 2014 15:55 CEST

Om våra matvanor, om användningen om droger och för tidig varning om epidemier. – Vi upptäcker vinterkräksjuka fjorton dagar innan utbrottet kommer, säger Susanne Trumlin på Gryyab som svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen.

Trio uppskattar mässtrippel

Trio uppskattar mässtrippel

Nyheter   •   Sep 30, 2014 15:49 CEST

Satsningen att samla VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning tillsammans under parollen Mötesplatsen för det hållbara samhället renderar positiva reaktioner från mässutställare så här några timmar in i mässan.