Följ Elmia AB

Heat Roadmap Europe pekar på framtidens fjärrvärmepotential

Nyhet   •   Okt 01, 2014 11:53 CEST

I forskningsprojektet har såväl ett lägsta som högsta utfall vad gäller värmebehov studerats. Båda ytterligheterna visar på god lönsamhet för fjärrvärme.

– Det intressanta är att i ett energieffektivt Europa blir vinsterna för fjärrvärme som störst, berättar Sven Werner.

Det här är första gången som fjärrvärmens nytta i ett Europaperspektiv har studerats.

– Vi har använt en ny kartläggningsmetodik. Normalt tittar man på ländernas energibalans och slår ihop dem. Men den metoden tar inte hänsyn till vad som händer lokalt så istället har vi delat upp Europa i 1300 delar, ungefär som det finns län i Sverige. Varje del har sedan kartlagts avseende värmekällor, värmesystem, värmeöverskott spillvärme och förnyelsebara resurser.

Svensk kunskap på export?

Av allt avfall som går till förbränning eller deponier i Europa används bara 7 procent av värmeinnehållet. 93 procent kyls bort eller läggs på deponi.

– Från våra analyser har vi gått vidare och undersökt vilka regioner som har bäst förutsättningar för mer fjärrvärme. Regioner som har mycket spillvärme i förhållande till värmebehoven är såklart mest intressant, berättar Sven Werner.

Ett sådant område är Antwerpen i Norra Belgien.

 – Ett drömprojekt för varje fjärrvärmeexploatör! Här finns industrier i hamnområdet som genererar spillvärme för att täcka värmebehovet för inte bara hela Antwerpen utan även hela Bryssel.  Och det finns ett projekt som varit igång i fem år men hamn och stad har inte kommit överens ännu.  Varför kan inte de klara det? Vi i Sverige har ju klarat det. Finns det svensk kunskap och resurser att överföra? undrar Sven Werner.

Forskningsprojektet går därför nu in i en fas som tar fasta på just detta.  

– Vi tar materialet från vår forskning och går aktivt ut och letar projekt i verkligen, berättar Sven Werner.


VA-mässan, Elmia Avfall & Återvinning och Fjärrvärmemässan bildar tillsammans en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.