Följ Elmia AB

Offentlig upphandling – hot eller möjlighet

Nyhet   •   Okt 01, 2014 09:50 CEST

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige ledde under Elmia Avfall & Återvinning en paneldiskussion i ämnet: ”offentlig upphandling – hinder eller nytta för utvecklingen.”

Patrick Haraldsson från Envac, Jan-Olof Åström från Umeå Vatten & Avfall och Johan Börje från Ragn-Sells deltog med synpunkter. 

Weine Wiqvist önskade panelen ange vad de ser som de största fördelarna med offentlig upphandling:

– Tanken med offentlig upphandling är vacker; transparens, konkurrens, rättvisa, säger Johan Börje och berättar att Ragn-Sells omsättning utgörs till ungefär 20 procent av offentlig upphandling.

Jan-Olof Åström som ofta sitter på den upphandlande sidan håller med:

– Det känns bra att kunna säga till fastighetsägare där vi utför jobb att det är räknat på det här; låga priser, konkurrens och att alla får vara med och tävla.

– Ett välplanerat och väldefinierat förfrågningsunderlag med tydliga spelregler är den största fördelen, säger Patrick Haraldsson.

Pris eller utveckling

När man hör detta låter det ju fantastiskt bra. Men vad är det som gör att det ibland uppstår problem i upphandlingarna? Vad är det som inte fungerar i systemet?

– Det främjar inte utvecklingen av teknik. Är förfrågningsunderlaget otydligt kan det bli väldigt skevt. Lägsta pris främjas till förmån för den bästa, mest utvecklade produkten, säger Patrick Haraldsson.

– Överprövningen är tuffast för oss som upphandlar. Blir inte bra. Vi ska ta ansvar för infrastruktur för fastighetsägarna och den hämmas när överprövningarna kan ta flera år för att det är en formulering eller något krav fel. Överprövningarna har eskalerat de senaste åren och tar mycket kraft, säger Jan-Olof Åström.

– Det stora problemet är en avhumanifiering av själva affärsprocessen. Bandet i affärsrelationen klipps. Att sköta hela upphandlingen med papper är inte grundmodellen för hur lyckade affärer går till normalt sätt, menar Johan Börje.

Ökad flexibilitet och mer relation

Vilken är den viktigaste skillnaden jämfört med privata affärsrelationer: Vad kan vi överföra från dem?

– Också de affärer vi gör med privata aktörer sker ju i konkurrens med olika anbud. Skillnaden är ett större fokus på den tekniskt bästa lösningen. Större flexibilitet och mer vana inköpsorganisationer, säger Patrik Haraldsson.

– Få in relationen. Det har gått så långt så att den ansvarige undertecknaren inte ens har tid att ta i hand på avtalet, säger Jan-Olof Åström.

– Det varierar såklart stort i näringslivet också. Men en bra inköpsorganisation har förmågan att under inköpsprocessen förflytta basen för vad är det vi är ute efter. För att på så sätt optimera effekten av inköpet. Behov, leverantörernas förmåga, prisbild och funktionalitet ska alla vägas ihop, säger Johan Börje.

Inspireras av andra länder

Revidering av upphandlingsförfarande är på gång. För att få in mer innovationsupphandling, partnerskap för utveckling, funktionsupphandlingar. Varför har det inte slagit ännu?

– Vi törs knappt inte upphandla med nuvarande modell, hur ska vi upphandla med en ännu mer osäker variant? Leder det till överprövningar i parti och minut för det inte utvecklingen framåt, säger Jan-Olof Åström.

 – VI blir inte innovativa av att det finns papper från myndigheter eller EU. Vi blir innovativa för att vi vågar ta en risk. Man får ingen innovation om man inte tar risk. Vi som entreprenörer måste ta risk och kommunerna måste ta risk. Då kan det hända något, framhåller Johan Börje.

Apropå EU, finns det andra marknader som vi ska snegla på?  

– Ja, det finns såklart annorlunda sätt. Den finska modellen med prekvalificering är intressant. En slags innovationsupphandling som i högre grad leder till bästa lösning för kunden i slutändan, säger Patrick Haraldsson.

– Vi ska absolut lära oss mer av andra kommuner, andra länder, säger Jan-Olof Åström.


VA-mässan, Elmia Avfall & Återvinning och Fjärrvärmemässan bildar tillsammans en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.