Följ Elmia AB

Sanningen finns i avloppsvattnet

Nyhet   •   Sep 30, 2014 15:55 CEST

Om våra matvanor, om användningen om droger och för tidig varning om epidemier.

– Vi upptäcker vinterkräksjuka fjorton dagar innan utbrottet kommer, säger Susanne Trumlin på Gryyab som svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen.

Hon medverkade vid en trendspaning på VA-mässan i Jönköping. Hennes tes var att sanningen finns i avloppet. För vilket hon anförde tre bevis.

Sjukdomar. Sahlgrenska universitetssjukhuset bedriver forskning på avloppet, för att hitta indikatorer på sjukdomar. Hittills har man gjort lyckosamma försök med virus för gulsot och vinterkräksjuka. I det senare fallet så brukar en tidig indikator på stundande utbrott vara att sökningar på nätet. Mätningar i avloppet ger en tidigare varning, hela 14 dagar innan utbrottet.

Matvanor. Vad vi äter syns i avloppet. I Göteborg har undersökningar gjorts på kommundelsnivå. Bland annat konstaterar man att boende i de mer välbärgade delarna har råd att äta mer kött, vilket ökar innehållet av kväve och protein och ändrar driftsförutsättningarna för reningsverken.

Droger. Nyttjandet av olika droger kan mätas i avloppet och är en säkrare indikator än intervjuer och andra undersökningar som görs idag för att kartlägga droganvändningen.

I trendspaningen medverkade även Linda Åmand från IVL Svenska Miljöinstitutet och Jörgen Hanaeus, professor emeritus från Luleå Tekniska universitet.

– En stark trend är ökad användning av membran både för dricksvatten och rening av avlopp. Det pågår redan idag projekt med nanomembran, berättade Linda Åmand.

Den akademiska iakttagelsen var att kreativiteten ökar. Reningsverk är stommen till flera typer av utveckling. Inte minst inom energins områden. Här produceras redan biogas och i framtiden skymtar bränsleceller som producerar el med hjälp av avloppsslam. Det är en utveckling som brukar sammanfattas med att reningsverken håller på att bli nettoproducenter av energi. Vilket fick professorn att protestera.

– Enligt termodynamikens första huvudsats kan energi varken produceras eller förstöras. Däremot kan den omvandlas till lägre nivåer av energi. Men det är en vacker metafor och bidrar till att minska vår förbrukning av högvärdig energi, förklarade Jörgen Hanaeus.

Trendspaningen om rening av avloppsvatten arrangerades av tidningen Cirkulation.


VA-mässan, Elmia Avfall & Återvinning och Fjärrvärmemässan bildar tillsammans en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.