Följ Elmia AB

Samsyn och samarbete gör Norden transportsmart

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2018 09:28 CET

Johan Lindblad, seniorrådgivare vid Nordiska rådets sekretariat

Ett nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor, gemensam planering för utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Göteborg och en synkronisering av de nationella transportplanerna är några av Nordiska rådets förslag för tillväxt och utveckling i Norden. Nordiska rådet är samarbetspart till Elmia Nordic Future Transport Summit och arbetar för att sätta transportfrågorna högt upp på agendan – och på ett bättre och tydligare sätt än idag.

– Man tänker ofta lite för trångsynt i dag i respektive land. Man sitter i Stockholm och tänker och planerar för de svenska orterna, och samma gör de i Norge för sina orter, och så glömmer man att Norges viktigaste hamn är Göteborg. Politiker lobbar för sina små delar inom landet och på myndighetsnivå stoppar kalkylerna för samhällsnytta vid gränsen. Gemensamma investeringar kommer helt enkelt inte till stånd, säger Johan Lindblad, seniorrådgivare vid Nordiska rådets sekretariat.

Nordiska rådet bildades 1952 och är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Rådet har 87 valda medlemmar från ländernas riksdagar i alla partigrupper och partifärger. Fram till 2005 fanns också ett nordiskt ministerråd för transport med nordiska ministrar som träffades varje år för att diskutera gemensamma frågor.


Nordiskt samordnade prioriteringar

I den rekommendation som Nordiska rådet tidigare i år lämnat till de nordiska regeringarna är återupprättande av ett ministerråd för transportfrågor ett av förslagen.

– Det känns högst relevant att ha en samordning, att länderna ska kunna göra prioriteringar ur ett nordiskt perspektiv och att man också kan intensifiera sitt samarbete på myndighetsnivå. Vi handlar mest med varandra och vi har mest arbetskraftsutbyte med varandra, så varför skulle vi inte underlätta transporter och infrastruktur mellan länderna?

Norden har tillsammans drygt 26 miljoner invånare, men en ekonomisk styrka i paritet med Rysslands, Brasiliens och Kanadas. Handeln inom Norden motsvarar mer än handeln med Kina, Indien Ryssland, Brasilien, Storbritannien, Frankrike och USA tillsammans, vilket gör länderna till varandras viktigaste handelspartners. Det gör behovet stort av samordnad transportinfrastruktur som både skulle öka tillväxten, och reducera utsläpp, framhåller Nordiska rådet.

Kommunikationerna mellan Norden och övriga länder är också en fråga för hela Norden, menar Johan Lindblad.

– Förbindelsen Fehmarn–Bält är ju inte en bara en dansk-tysk angelägenhet utan även en förbindelse mellan Tyskland och de övriga nordiska länderna.


Samlad mötesplats

Norden och framtiden är temat för Elmia Nordic Future Transport Summit.

– Det är ett tema som är tydligt lämpat för oss och anledningen till att vi gärna är med. Nordiska rådet vill vara en synlig aktör i transportfrågor i Norden och det här är ett event som samlar relevant, alert näringsliv på en kvalificerad nivå.Är man med där och syns där och delvis också påverkar innehållet så syns det att man är en aktör, en spelare på transportområdet, säger Johan Lindblad.

– Samarbete över gränser är ett huvudtema på Elmia Nordic Future Transport Summit tillsammans med finansieringsfrågor, kompetensförsörjning samt forskning och innovationer. Vi belyser dessa stora frågor ur ett nordiskt framtidsperspektiv, säger Magnus Ringqvist, projektledare för Elmia Nordic Future Transport Summit.

– Vi hoppas att alla de nordiska ministrarna med ansvar för transport och infrastruktur kommer till Elmia. Och det är viktigt att de inte bara berättar vad länderna gör var för sig. Den intressanta frågan är ”vad har ni lust att göra tillsammans?”. Det är där framtidens infrastruktur för Norden finns, säger Johan Lindblad.


Här är Nordiska rådets 15 förslag till de nordiska regeringarna för tillväxt och utveckling i Norden:

 • att diskutera alternativa finansieringsmetoder för att få till stånd samhällsekonomiskt nyttiga investeringar
 • att skapa en nordisk fond för att finansiera utredningar, analyser och planeringsarbete
 • att återupprätta ett nordiskt ministerråd för transportfrågor
 • att lägga in utbyggnaden av dubbelspår Oslo-Göteborg i de nationella transportplanerna
 • att gemensamt analysera och planera för utbyggnad av hamnar och järnvägsförbindelser i norr
 • att ge sina transportmyndigheter i uppdrag att enas om metoder för databehandling och analys för att länderna har samma planeringsunderlag vid sina prioriteringsbeslut
 • att basera sina investeringar på samhällsekonomisk nytta utan att beakta riksgränser
 • att ge sina transportmyndigheter i uppdrag att särskilt se på de gränskryssande transportinfrastrukturmöjligheterna
 • att synkronisera sina nationella transportplaner
 • att samordna sina gemensamma positioner i förhållande till EU:s karta över unionens prioriterade transportstråk och korridorer
 • att utarbeta en gemensam strategi för det för det nordiska transportområdet
 • att göra en gemensam kalkyl som visar på nyttan av att stärka infrastrukturinvesteringar mellan de nordiska huvudstäderna, framför allt järnväg
 • att samfällt se på samhällsnyttan av att förstärka de öst-västliga förbindelserna för flyg, väg och järnväg
 • att gemensamt arbeta fram villkor eller ekonomiska stimulansstrukturer för konkurrenskraftig färjetrafik mellan de nordiska länderna
 • att gemensamt utreda hur flaskhalsar kan avhjälpas samtidigt som näringsliv och arbetsmarknader i glesbygd utvecklas

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Elmia en offensiv position som mötesplats - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.